YAĞLI GÜREŞ DÜZENLEYEN KENTLER BİRLİĞİNİN ÜYE KATILIM PAYLARINI ARTTIRDIĞI HABERLERİNE YÖNELİK AÇIKLAMA

YAĞLI GÜREŞ DÜZENLEYEN KENTLER BİRLİĞİNİN ÜYE KATILIM PAYLARINI ARTTIRDIĞI HABERLERİNE YÖNELİK AÇIKLAMA


Birliğimiz ile ilgili basına yansıyan haberlerde Ocak Meclis Toplantısında yaptığımız tüzük değişikliği ile Birliğimize üye katılım paylarında artırıma gidildiği belirtilmektedir. Söz konusunu haberler gerçeği yansıtmıyor olup yapılan değişik ile üye katılım payları artırılmamış aksine AZALTILMIŞTIR.


Birlik Tüzüğümüzün Üye Katılım Paylarına ilişkin 30. Maddesinin 2. Bendi;

(2) Gelir kesin hesabının;

a) Yüz milyon Türk Lirasına kadar olan kısmından on binde 5;

b) Yüz milyon Türk Lirasını aşan kısmından on binde 4;

Birlik Katılma Payı tahakkuk ve tahsil edilir. ŞEKLİNDE İKEN;


BU MADDE 07.01.2018 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI 1 NUMARALI KARARINDA İLGİLİ MADDE


(2) Gelir kesin hesabının; 

a) Bütçenin 100.000.000 TL’ye kadar olan kısmından onbinde 4,

b) 100.000.000 – 200.000.000 TL arasında olan kısımdan onbinde 2, 

c) 200.000.000 – 1.000.000.000 TL arasında olan kısımdan onbinde 1, 

d) 1.000.000.000 TL’yi geçen kısımdan yüzbinde 5; 

Birlik Katılma payı tahakkuk ve tahsil edilir.

ŞEKLİNDE DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.


BU BAĞLAMDA ÜYE KATILIM PAYLARININ HESAPLANMASINA İLİŞKİN BÜTÇE KESİN HESABININ 

- 100 MİLYONA KADAR OLAN KISMINDAN %20,

- 100 MİLYON İLE 200 MİLYON ARASI KISMINDAN %50,

- 200 MİLYON İLE 1 MİLYAR ARASI KISMINDAN %75,

- 1 MİLYARI AŞAN KISMINDAN İSE %87,5 ORANINDA İNDİRİME GİDİLMİŞTİR.


Kamuoyuna arz olunur.


YAĞLI GÜREŞ DÜZENLEYEN KENTLER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

Soru ve Görüşleriniz